Adjustments.jpeg

Gravid

Hos alle gravide skjer det store endringer i kroppen. Bekkenleddene forbereder seg på at et barn skal komme ut gjennom fødselskanalen. Noen kvinner kjenner lite eller ingenting til denne forberedelsen mens andre får funksjonsproblemer. Dette kan oppleves tungt og vanskelig og det kan være godt å få hjelp til å forstå sammenhengene for å kunne håndtere situasjonen på best mulig måte.

Ved kyndig veiledning av fysioterapeut kan du lære å avlaste bekkenet ditt og å få råd til hva du kan gjøre aktivt for å bedre eller unngå forverring av tilstanden. 
Du kan her få ergonomisk veiledning og råd om hvilke øvelser som er riktig i svangerskapet. 

Du vil også kunne få råd om hvordan ivareta bekkenet under fødselen og i den første tiden etter at barnet har kommet.

Ta vare på deg selv - det er en god investering for tiden etter fødselen!