top of page

Urinlekkasjer hos prostataopererte

I etterkant av en prostataoperasjon opplever mange menn ufrivillige urinlekkasjer, såkalt stressinkontinens. Dette kan for mange oppleves som  psykisk tungt og mange er uforberedt den nye hverdagen. Heldigvis er det hos de aller fleste mulig å finne frem til bekkenbunnsmusklene som kan gi støtte i underlivet og redusere lekkasjene. Du kan her få regelmessig indiviuell rådgivning og hjelp til å redusere lekkasjene, trinn for trinn, i en 6 måneders rehabiliteringsperiode.


De første 1-3 månedene brukes ofte på å etablere muskulær kontakt og kontroll, de påfølgende 3-6 månedene bygges muskelfylde og en økende styrke. Det er derfor viktig å være tålmodig og grundig i opptreningen. Da kan det være godt med hjelp til å motivere og å få bekreftelser på at man er på rett vei!

Bekkenbunnsspesialisten veileder også menn med urinlekkasjer av andre grunner, samt ved avføringslekkasje.

DSC07912_edited.jpg
bottom of page