top of page
Field of Flowers

Priser

 

Førstegangskonsultasjon 40 min.:  kr.185,-

Oppfølgende konsultasjoner 30-60 min: kr. 171,-  -  kr.296,-

Pris avhenger av tidsbruk.

 

Prisene følger NFFs takstplakat. Egenandelen inngår i HELFOs frikort 2 ordning, som følger av e-konsultasjonstakster under Covid-19 pandemien.

bottom of page